• Эрүүгийн цагдаагийн албаны 2018 оны III улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн
  • “АХМАДЫН БАЯРЫН ӨДӨРЛӨГ”
  • “НАМАР-ЭРҮҮЛ ЦАГДАА”
  • ДУРСАМЖ
  • “Гүйцэтгэх ажил, Мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны ойлголт” сэдвээр ур чадвар олгох сургалт
  • Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх "Unfriend хөдөлгөөн" арга хэмжээ зохион байгуулагдана
  • Цагдаагийн ахмад О.Мөнхтулга “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч” болов
  • “Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд инноваци нэвтрүүлэх нь”
  • ЦАХИМ ОРЧИНД БУСДЫГ ЗАЛИЛСАН ГЭХ 20 ИРГЭНИЙГ ТОГТООГООД БАЙНА
Мэдээ оруулаагүй байна
Мэдээ оруулаагүй байна
Мэдээ оруулаагүй байна
Эрэн сурвалжилж байна