• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
"ЦАГДАА”, “ЦАГДАА ЖОЛООЧ”, “ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН” МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ, ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-10-02
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Мэдээлэл хүргэх тухай
2023-09-15
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ЦАГДАА”, “ХАРУУЛЧИН” МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ, ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2023-06-15
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын хэлтсэс
2023-06-12
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Мэдээлэл хүргэх тухай
2023-05-11
Цэргийн албыг биеэр хаасан болон Эрх зүйч мэргэжилтэй иргэдийг “Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна.
Цэргийн албыг биеэр хаасан болон Эрх зүйч мэргэжилтэй иргэдийг “Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна.
2023-05-08
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв
2023-03-28
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Архангай аймгийн цагдаагийн газар
2023-03-15
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Дотоод ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн
2023-03-10
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Тээврийн цагдаагийн алба
2023-03-09
Сонгон шалгаруулалт
Хэнтий аймгийн цагдаагийн газар
2023-02-17
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Нөхөн хангалт
2023-02-08
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Үйлчлэгч ажилд авна
2023-02-08
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
нөхөн хангалт
2023-02-08
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Мэдээлэл холбооны ахлах инженер
2023-01-30
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
/Нөхөн хангалт зохион байгуулах тухай/
2023-01-17
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
/Нөхөн хангалт зохион байгуулах тухай/
2023-01-17
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
2022-12-10