• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2023-03-28
  • Радио холбооны ашиглалт хариуцсан инженерийн сул орон тоо 2 (цолны зэрэглэл "Цагдаагийн хошууч", цалингийн зэрэглэл ТТ-6)
  • Систем хариуцсан инженерийн сул орон тоо 1 (цолны зэрэглэл "Цагдаагийн хошууч", цалингийн зэрэглэл ТТ-6)
  • Төрийн үйлчилгээний ажилтан, үйлчлэгч сул орон тоо 1 (цалингийн зэрэглэл ТҮ-1)
  • Төрийн үйлчилгээний ажилтан, мужаан сул орон тоо 1 (цалингийн зэрэглэл ТҮ-4)