• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны "Баримт бичиг батлах тухай" А/199 дүгээр тушаалыг энд дарж үзнэ үү