• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2023-05-11

Мэдээлэл, дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албанаас Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасны дагуу дараах сонгон шалгаруулалт зарласан байна.

  1. “Сүлжээ хариуцсан ахлах инженер” (ТТ-5),
  2. “Өгөгдлийн сан хариуцсан инженер”,
  3. “Систем хариуцсан инженер” (ТТ-7),
  4. “Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах инженер”,
  5. “Систем хариуцсан ахлах инженер” (ТТ-5),
  6. “Телефон холбоо хариуцсан инженер” (ТТ-7),
  7. “Радио холбоо хариуцсан инженер” (ТТ-9)