• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2023-03-09

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасны дагуу Тээврийн цагдаагийн албанаас Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан байцаагч, хүний их эмчийн албан тушаалын (цолны зэрэглэл “Цагдаагийн ахмад”, цалингийн зэрэглэл ТТ-9) сул орон тоонд сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна.

Тавигдах шаардлага

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

-Хүний их эмч байх;

-Цагдаагийн албаны мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах байх;

-Эмчлэх эрхийн гэрчилгээ (лиценз) хүчинтэй байх;

-Сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаагүй байх;