• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2023-03-10

Мэдээлэл хүргэх тухай

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасны дагуу Эрүүгийн цагдаагийн албанаас  Захиргааны удирдлагын хэлтсийн Дотоод ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтний албан тушаалын /цолны зэрэглэл “Цагдаагийн дэд хурандаа”, цалингийн зэрэглэл ТТ-5/ сул орон тоонд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 

Тавигдах шаардлага:

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

-Эрх зүйч,

-Цагдаагийн албаны мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдсан байх

-Цагдаагийн байгууллагад 13-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс албаны ахлах түүнтэй адилтгах албан тушаалд 4-оос доошгүй жил ажилласан байх.