• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2023-03-15

. Экологийн асуудал хариуцсан эрүүгийн ахлах мөрдөгчийн сул орон тоо 1 (цолны зэрэглэл “Цагдаагийн хошууч”, цалингийн зэрэглэл ТТ-6)

Тавигдах шаардлага:

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх,

- Эрх зүйч мэргэжилтэй,

- Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах төгссөн,

- Цагдаагийн байгууллагад 8-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс эрүүгийн мөрдөгч болон түүнтэй адилтгах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан,

- Сахилгын шийтгэлгүй байх

2. Малын хулгайн хэсгийн эрүүгийн мөрдөгч 1 (цолны зэрэглэл “Цагдаагийн ахмад”, цалингийн зэрэглэл ТТ-9)

Тавигдах шаардлага:

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх,

- Эрх зүйч мэргэжилтэй байх,

- Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах төгссөн,

- Цагдаагийн байгууллагад 4-өөс доошгүй жил ажилласан,

- Сахилгын шийтгэлгүй байх