• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТООН МЭДЭЭ

2023-04-06

Цагдаагийн байгууллагаас 2023 оны I улиралд улсын хэмжээнд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу нийт 77 хамгаалалтын арга хэмжээгээр 77 хүний аюулгүй байдлыг ханган ажиллалаа