• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Насанд хүрээгүй охидыг айлган сүрдүүлж хүчээр биеийг нь үнэлүүлж байсан этгээдүүдийг шалгаж байна

2018-11-05
Насанд хүрээгүй охидыг айлган сүрдүүлж хүчээр биеийг нь үнэлүүлж байсан этгээдүүдийг шалгаж байна

Эрүүгийн цагдаагийн албаны 3 дугаар хэлтсийн алба хаагчид насанд хүрээгүй охидыг айлган сүрдүүлж хүчээр биеийг нь үнэлүүлж байсан 5 этгээдийг илрүүлэн шалгаж байна.

Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах