• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн зорилт

"УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МАНЛАЙЛАЛ, АЛБА ХААГЧДЫН МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ ЁСНЫ ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ"

"ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МЭДЭЭЛЛИЙН ДЭВШИЛТЭД ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, ШУУРХАЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ"