• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА, ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН ГАЛТ ЗЭВСГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2020-01-06
ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА, ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН ГАЛТ ЗЭВСГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Эрүүгийн цагдаагийн алба, Цагдаа, Дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр тус албаны нийт бие бүрэлдэхүүнд "Галт зэвсгийн талаарх ойлголт", “Цагдаагийн албан хаагчийн тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх чадвар” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.