• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА, ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН ГАЛТ ЗЭВСГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

2019-02-16
ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА, ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН  НЭГДСЭН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН ГАЛТ  ЗЭВСГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/145 дугаар тушаал, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/208 тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Эрүүгийн цагдаагийн алба, Цагдаа, Дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд “ Цагдаагийн албан хаагчийн биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх чадвар” сургалтыг зохион байгуулж 135 алба хаагч хамрагдаж байна.