• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН Б/217, Б/219 ДУГААР ТУШААЛААР ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖИЛД ИДЭВХ ЗҮТГЭЛ, ҮР БҮТЭЭЛ ГАРГАН АЖИЛЛАСАН ТУС АЛБАНЫ АЛБА ХААГЧДАД ХУГАЦААНЫ ЦОЛ ОЛГОЛОО.

2019-04-01
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН Б/217, Б/219 ДУГААР ТУШААЛААР ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖИЛД ИДЭВХ ЗҮТГЭЛ, ҮР БҮТЭЭЛ ГАРГАН АЖИЛЛАСАН ТУС АЛБАНЫ АЛБА ХААГЧДАД  ХУГАЦААНЫ ЦОЛ ОЛГОЛОО.

Хугацааны “Цагдаагийн дэд хурандаа” цолоор:

Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч С.Ариунболор,

Мөн газрын мөрдөн шалган хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Оргил,

I хэлтсийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч О.Цэрэндаваа,

II хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч Б.Баярмөнх,

Мөн хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч С.Тайван,

III хэлтсийн тасгийн дарга цагдаагийн хошууч Н.Отгонжаргал,

IV хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн хошууч Б.Мөнхбаяр нар шагнагдлаа.
Хугацааны цолоор шагнагдсан алба хаагчдад баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.