• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

“Гүйцэтгэх ажил, Мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны ойлголт” сэдвээр ур чадвар олгох сургалт

2018-10-27
“Гүйцэтгэх ажил, Мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны ойлголт” сэдвээр ур чадвар олгох сургалт

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар сургалт зохион байгуулах хөтөлбөр, хуваарийн дагуу алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаа эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн мөрдөгч нарт “Гүйцэтгэх ажил, Мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны ойлголт” сэдвээр ур чадвар олгох сургалтыг энэ оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд нийт 127 алба хаагчдыг хамруулж “101, 102, 103, 104” гэсэн 4 ангид хуваан орон нутгийн 65 алба хаагчийг Цагдаа, дотоодын цэргийн нэгдсэн сургалт, дадлагын төвд байрлуулж сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтын нээлтийн үйл ажиллагааг Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалт, дадлагын нэгдсэн төвийн жагсаалын талбайд энэ оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагт зохион байгуулж, Эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Даваажав, Цагдаагийн ерөнхий газрын Албаны сургалт, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Долгорсүрэн, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалт дадлагын нэгдсэн төвийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Цогтбаяр, Эрүүгийн цагдаагийн албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Дашням, тус албаны Гүйцэтгэх ажлын дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Дэлгэрсайхан нар оролцож Эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Даваажав нээж үг хэлэн Сүлд чуулгын алба хаагчдаас ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлснээр нээлтийн үйл ажиллагаа эхэлсэн.

Сургалтад хамрагдсан алба хаагчдад гэрчилгээ, амжилттай суралцсан 4 алба хаагчид дурсгалын зүйл, сургалтыг амжилттай зохион байгуулахад хамтран ажилласан Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалт дадлагын нэгдсэн төвийн 2 алба хаагчид Эрүүгийн цагдаагийн албаны даргын баярын бичиг гардуулж Эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Даваажав сургалтад хамрагдсан нийт алба хаагчдад үүрэг, ажлын чиглэл өгч, дурсгалын зураг авхуулснаар сургалтын үйл ажиллагаа өндөрлөсөн.

Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-26 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23 Хариулах
//r87.com/?0x0048C5
2018-11-23 Хариулах
Smith 3
2018-11-23
Smith 3
2018-11-23
Smith //r87.com/?0x0048C6
2018-11-23 Хариулах
Smith '+netsparker(0x00489A)+'
2018-11-23 Хариулах
Smith netsparker(0x004896)
2018-11-23 Хариулах