• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгалт өглөө

2018-11-15
Төрийн жинхэнэ алба хаагчдын  үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг  үнэлэх шалгалт өглөө

“Төрийн албаны тухай хууль” нь 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын хамтран баталсан 2018 оны 265/75 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах төрийн алба хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс боловсруулсан удирдамж, төлөвлөгөөний хүрээнд Эрүүгийн цагдаагийн албаны алба хаагчид Төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үй ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгалт өглөө.