• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

“ЦАХИМ ГЭМТ ХЭРЭГ МӨРДӨХ АРГА, АЖИЛЛАГАА” СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2023-04-19

Монгол Улсад суугаа Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яам, тус улсын Төрийн аюулгүй байдлын алба хамтран Монгол Улсын хууль сахиулах байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ажилладаг алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, цахим орчинд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нотлох баримтыг илрүүлэх, бэхжүүлэх, үнэлэх арга ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Цахим гэмт хэрэг мөрдөх арга, ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.

Сургалтын нээлтийн ажиллагаа энэ оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр болж, нээлтэд Цагдаагийн ерөнхий газрын Гадаад харилцаа, энхийг сахиулах ажиллагааны хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Эрдэнэдалай, Монгол Улсад суугаа Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яамны Бүс нутгийн аюулгүй байдлын албаны мөрдөх ажил хариуцсан атташе Роберт Гуденкауф, АНУ-ын Төрийн аюулгүй байдлын албаны Олон улсын хөтөлбөр хариуцсан газрын ахлах тусгай төлөөлөгч Кристофер МакКоли болон сургалтад хамрагдаж буй суралцагчид оролцлоо.

“Цахим гэмт хэрэг мөрдөх арга, ажиллагаа” сургалтад цагдаагийн байгууллагаас 15 алба хаагч хамрагдаж байгаа бөгөөд 14 хоногийн хугацаанд үргэлжлэх юм.

Сургалтад хамрагдаж буй нийт алба хаагч нартаа амжилт хүсье!

“ᠴᠠᢈᠢᠮ ᢉᠡᠮᠲᠦ ᢈᠡᠷᠡᢉ ᠮᠥᠷᠳᠡᢈᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ᠋” ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠷᢉᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠋

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦ᠋ᢉᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᢈᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠡᠮᠲᠦ ᢈᠡᠷᠡᢉ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢈᠦ ᠴᠢᢉᠯᠡᠯ ᠢ᠋ᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠡᠷᢉᠡᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠮᠡᢉᠳᠡᢉᠦᠯᢈᠦ᠂ ᠴᠠᢈᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠶᠢᠯᠡᠳᠦᢉᠳᠡᢉᠰᠡᠨ ᢉᠡᠮᠲᠦ ᢈᠡᠷᠡᢉ ᠦᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᢉᠦᠯᢈᠦ᠂ ᠪᠡᢈᠢᠵᠢᢉᠦᠯᢈᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᢈᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠮᠡᢉᠳᠡᢉᠦᠯᢈᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ “ᠴᠠᢈᠢᠮ ᢉᠡᠮᠲᠦ ᢈᠡᠷᠡᢉ ᠮᠥᠷᠳᠡᢈᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ᠋” ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᢉᠡᢉᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠐᠔ ᠳᠦᢉᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠗᠆ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᢉᠡᢉᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᢈᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩᢈᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᢈᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᢈᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦ᠋ᢉᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ᠋ ᠮᠥᠷᠳᠡᢈᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠲ᠋ᠲ᠋ᠠᠱᠧ ᠷᠣᠪᠧᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠳᠧᠨᠻᠠᠦᠹ᠂ ᠠᠨᠤ ᠆ ᠶᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦ᠋ᢉᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ᠋ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᢈᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠥᠯᠦᢉᠡᠯᠡᢉᠴᠢ ᠻᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠹᠧᠷ ᠮᠠᠻᠻᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

“ᠴᠠᢈᠢᠮ ᢉᠡᠮᠲᠦ ᢈᠡᠷᠡᢉ ᠮᠥᠷᠳᠡᢈᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ᠋” ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠑᠕ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᢉᠡᠳ ᠑᠔ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᢉᠦᠯᠵᠢᠯᠡᢈᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᢈᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ!