• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

‼️ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2023-04-06
‼️ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Сүүлийн үед Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд гадаадын хувь хүн, хуулийн этгээдээс “Их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийнэ” гэсэн хуурамч мэдээлэл ирүүлэн залилах тохиолдлууд гарч байна.  

Эрх бүхий байгууллагад хохирсон иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн хөрөнгө оруулагч гэх талаас хүлээн авсан гүйлгээний баримт, мэдээлэл нь гадаад төлбөр тооцоонд ашиглагддаг “СВИФТ” системийн мессежний стандартад нийцэхгүй баримтууд байгаа төдийгүй,  албан бичиг болон өөрийн харилцагч банкнаас авсан гадаад гүйлгээний баримт гэж харагдахаар хуурамч бичиг, баримтыг хавсаргадаг байна. 

Иймд иргэд, аж ахуйн нэгжүүд энэ төрлийн залилах гэмт хэрэгт хохирохоос урьдчилан сэргийлж өмнө уулзаж, харилцаж байгаагүй, цахим орчинд холбоо тогтоосон этгээдэд мөнгө илгээхээс зайлсхийх, сайтар нягтлах, банкны данс, гэрийн хаяг зэрэг хувийн мэдээллээ илгээхгүй байх, гадаад улсад байгаа этгээдтэй бизнесийн харилцаа үүсгэж буй тохиолдолд мэргэжлийн хуульч, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч болон тухайн улсын элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газраас мэдээллийн үнэн зөв байдлыг тодруулах арга хэмжээ авч, баталгаатай эсэхийг сайтар нягтлахыг анхааруулж байна.
Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/